This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

toename van stroomproductie uit steenkool

Illustration for article titled toename van stroomproductie uit steenkool

Er word steeds meer stroom geproduceerd uit steenkool de afgelopen jaren. Hoe zou dit komen en wat kunnen we hieraan doen? zonne-panelen of wind energie meer gaan stimuleren?

Advertisement

Lees het hier

Share This Story

Get our newsletter