This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Overstappen naar nieuwe energieleverancier

Illustration for article titled Overstappen naar nieuwe energieleverancier

Overstappen van energie jaarlijks kan een besparing opleveren waardoor je wel tot 300 euro extra in je zak houdt. Kijk wel eerst of je wel mag overstappen van energieleverancier zonder een overstapboete te krijgen. Meeste leveranciers betalen die wel voor je bij een overstap, maar het is toch handig om dat eerst na te gaan.

Advertisement

Volledig bericht

Share This Story

Get our newsletter