This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

groen gas afnemen, kan dat?

Illustration for article titled groen gas afnemen, kan dat?

Vele vragen over groen gas en of dat wel af te nemen is. Nee het is niet groen zoals op het plaatje. Maar naast stroom willen ook velen groene gasn hebben, kan dat? Lees het hier

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter