This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Energiebesparingsadvies beschikbaar voor Amsterdammers

Illustration for article titled Energiebesparingsadvies beschikbaar voor Amsterdammers

Speciaal getrainde energiecoaches die Amsterdammers thuis helpen met energiebesparende maatregelen te treffen. Naast energiebesparing advies is veiligheid ook een van de belangrijke aspecten.

Advertisement

Volledig bericht

Share This Story

Get our newsletter