This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Chloortabletten zwembad

Illustration for article titled Chloortabletten zwembad

Chloortabletten zwembad werken het beste met chloordrijvers. Om de juiste pH waarde te krijgen, schoon en veilige zwemervaring te krijgen is chloortabletten gebruiken in combinatie met de pool buddy een must have. Waterkwaliteit is heel erg belangrijk voor een gezond en langdurig gebruik van je zwembad.

Advertisement

Lees artikel hier

Share This Story

Get our newsletter